Queries, comments, suggestions? Please contact us.Area Mathematics - General concepts and linear algebra / Matrices

IEV ref 102-06-10

en
order, <of a square matrix>
for a square matrix, number of the rows or columns

fr
ordre, <d'une matrice carrée> m
pour une matrice carrée, nombre des lignes ou des colonnes

de
Rang (einer quadratischen Matrix), m

es
orden (de una matriz cuadrada)

ko
차수, <정방행렬>

ja
次元, <正方行列の>

nl BE
orde, <van een vierkante matrix> m/f

pl
rząd (macierzy kwadratowej)

pt
ordem (de uma matriz quadrada)

sr
ред, <квадратне матрице> м јд

sv
ordning av en kvadratmatris

zh
阶, <方阵的>

Publication date: 2008-08
Copyright © IEC 2023. All Rights Reserved.